Reklama
 
Blog | Petr Behenský

Vysílá ČT skrytou reklamu?

Skrytou reklamu zakazuje zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. Kdo někdy sledoval na ČT 1 zábavný pořad „Bolkoviny“, nemohl přehlédnout reklamní upoutávky, které z 50-ti procent celého vysílání zabírá kamera a zdobí tak zhruba půl hodiny domácí obrazovku logy tří firem: STAROBRNO, ŘEMPO a HAMÉ. Jak na stížnost reagoval tiskový mluvčí České televize?

V tomto případě vůbec nejde o vysílání reklamy ve smyslu zákona č. 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, ale o sponzoring," tvrdí tiskový mluvčí ČT, Martin Krafl, a dodává: „V rámci své zákonem dovolené podnikatelské činnosti uzavřela ČT smlouvu o sponzorování uvedeného pořadu. Tato smlouva obsahovala závazek České televize označit sponzory uvnitř pořadu Bolkoviny umístěním jejich log v dekoraci. "
Aha, tak ono se nejedná o reklamu, nýbrž o sponzoring! To mi ale spadnul kámen ze srdce … Navíc se ČT „zavázala" označit sponzory uvnitř pořadu – tak to přece musí být všechno v naprostém pořádku! Je to v pořádku?

Zdá se, že se pan Krafl se zněním zákona, na který se odvolává, ne zcela obeznámil:
Ze zmíněného zákon č. 231/2001 Sb., § 2:
1n) Pro účely tohoto zákona se rozumí reklamou jakékoliv veřejné oznámení, vysílané za úplatu nebo jinou protihodnotu, určené k podpoře prodeje, nákupu nebo pronájmu výrobků nebo služeb …
1q) Skrytou reklamou se rozumí slovní nebo obrazová prezentace zboží, služeb, obchodní firmy, ochranné známky nebo činnosti výrobce zboží nebo poskytovatele služeb, uvedená provozovatelem vysílání v pořadu, který nemá charakter reklamy a teleshoppingu, pokud tato prezentace záměrně sleduje reklamní cíl a může veřejnost uvést v omyl o povaze této prezentace; taková prezentace je považována za záměrnou zejména tehdy, dojde-li k ní za úplatu nebo jinou protihodnotu …
§ 48 téhož zákona – povinnosti při vysíláni reklamy
1g) Provozovatelé vysílání jsou povinni nezařazovat do vysílání skryté a podprahové reklamy …

Že ČT pobírá za sponzoring úplatu, to je zřejmé už ze samotného ceníku na webových stránkách České televize, který mimo jiné uvádí právě pořad „Bolkoviny". Dále se na těchto stránkách můžeme dočíst následující: Sponzoringvzkazy před a po pořadu obsahují motiv s logem, doplněný údajem o sponzorovaném pořadu. Výhodou je jich umístění těsně před nebo po sponzorovaném pořadu …
Podmínky pro sponzorování pořadů na České televizi: Sponzorský vzkaz musí vyjádřit jeho spojení se sponzorovaným pořadem a může trvat max. 15 sekund.

Reklama

Člověk nemusí být ani právník, ani členem Rady ČT, aby ze znění zákona a z podmínek o sponzorování pořadů ČT dokázal vyčíst, že reklamní upoutávky v pořadu „Bolkoviny" porušují právní předpisy. Navíc úroveň této reklamní akce odpovídá marketingovému snažení Franty Čiperky z Dolního Bubákova, který na schůzi chovatelů králíků v místním hostinci umístí cedulku: Čiperka s.r.o. – práce všeho druhu!
Je překvapující, že tak renomovaná společnost, jakou je například Hamé, vůbec něčemu podobnému propůjčí své dobré jméno.