Reklama
 
Blog | Petr Behenský

Lživé ceny, klamavá reklama

„Zlevňujeme!“ hlásá billboard u eskalátorů ve stanici metra a zároveň uvádí pod přeškrtnutou starou cenou velkým červeným písmem cenu novou: 399,- Kč*. Malá hvězdička dává tušit, že tomu tak asi nebude, ale aby měl člověk doopravdy jasno, musel by se zastavit a přečíst si nenápadný dodatek v drobném písmu: „… cena je uvedena bez DPH.“ To je ovšem na jedoucích schodech těžko proveditelné, a tak zůstává v paměti jen ten údaj, který v zájmu prodejce prezentované nabídky zůstat má - nízká a nepravdivá cena! 

Skutečná cena nabízeného produktu činí 474,81 Kč, což je proti uvedeným 399,- korunám dost podstatný rozdíl. Nic proti „Baťovským" cenám, stokorunová hranice je důležitým psychologickým faktorem jak v marketingu, tak i v kalkulaci cen a bezpochyby i v konkurenčním boji. Ale uvedená cena musí být pravdivá! To ostatně reguluje zákon České republiky i nařízení EU.

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Zákon o ochraně spotřebitele v § 12 uvádí výčet zvláštních způsobů klamání spotřebitele údajem o ceně. Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti (příkladem může být nepřehledné umísťování cenovek tak, že není jasné, která cenovka patří ke kterému výrobku, stejně jako uvádění maloobchodních cen bez DPH či cen výrobků bez uvedení ceny obalu …
Více informací na adrese: http://www.mpo.cz/dokument7907.html).

Celkem jasný výklad zákona, jehož znění však celá řada prodejců a reklamních agentur jednoduše nerespektuje. Ještě před několika měsíci provozoval takovouto protizákonnou reklamu dokonce i telekomunikační obr T-mobile při nabídce nových tarifů – a to už je co říct! Zdá se, že kontrola a postihy nejsou zdaleka tak samozřejmé a důsledné, aby dokázaly některé černé ovce od klamavých reklam odradit. Pravděpodobně jim přinese víc, nežli případná pokuta, a tak se stále znova a znova objevují podobné billboardy, jako v tomto konkrétním případě. Už samotná cena, zaokrouhlená na koruny, vzbuzuje dojem, že se jedná o cenu konečnou. Navíc neexistuje zákazník, který by skutečně zaplatil jen uvedených 399 korun. Určitě ne nepodnikatelé, ale ani podnikatelé. Jednak je mnoho podnikajících subjektů, kteří nejsou plátci DPH, jednak i plátci DPH musejí daň nejdříve v plné míře zaplatit a pak zůstává otázkou, zdali jim finanční úřad tyto náklady vůbec uzná a zaplacenou daň z přidané hodnoty alespoň z části vrátí.

Reklama