Reklama
 
Blog | Petr Behenský

Kdy bude mít islám definitivně navrch?

31. říjen (Reformationstag) je v SRN státní svátek. Tímto dnem si Německo připomíná Lutherovy reformy, které měly v 16. století za následek zrození evangelické církve. Letošní oslavy však byly zastíněny tragickou událostí, která se odehrála ve východoněmeckém Erfurtu: 73-letý farář se před kostelem, ve kterém právě probíhala sváteční bohoslužba, polil benzínem a zapálil. Byl odvezen do speciální kliniky v Halle, kde na druhý den svým těžkým popáleninám podlehl. Zoufalý čin na protest proti šířícímu se islámu otřásl nejen širokou veřejností, ale především samotnou církví. „Motiv sebeupálení celou věc jen komplikuje,“ vyjádřil se saský biskup Axel Noack, „tématem islámu se zabýváme ve východních zemích SRN jen teoreticky. Dialogy a setkání s muslimy jsou zde výjimkou.

Vývoj posledních let dává skutečně důvod k zamyšlení. Zatímco katolická a evangelická církev zaznamenává úbytek věřících a zavírá (nebo i prodává) jeden kostel za druhým, společnost věřících muslimů se rozrůstá a pomalu není německého města, kde by nestála alespoň jedna mešita. V roce 2002 existovalo v SRN 77 klasických mešit s kopulemi a minarety. Dnes už jich je 143 a dalších 128 je buď naplánováno, nebo již ve stavbě. Mimo tyto klasické stavby se Německo může pyšnit dalšími 2.660-ti islámskými modlitebnami.   

Dobrým příkladem přeložení sil je Mannheim. Když se hovořilo o výstavbě nové mešity, jen několik málo metrů od novogotického kostela Liebfrauenkirche, protesty se ozývaly ze všech stran. Dnes navštěvuje mešitu Yavuz-Sultan-Selim každý víkend zhruba 3.000 muslimů, zatímco na mši svatou dochází do vedlejšího kostela o nedělích sotva 150 věřících. V Německu žije vedle 54 milionů křesťanů 3,5 milionu muslimů, organizovaných v 860-ti mešitních společenstvích. Ale teprve nyní, zhruba 40 let po jejich imigraci, se začínají skutečně zviditelňovat.
Ministr Wolfgang Schäuble na právě proběhlé islámské konferenci prohlásil: „Miliony muslimů v SRN jsou součástí německé současnosti i budoucnosti, ale islám se musí přizpůsobit a přijmout základní pravidla, normy a hodnoty, na kterých je postaveno Německo i celá Evropa.“ Na druhou stranu se ale pan ministr zasazuje o to, aby byl na státních školách vyučován islám a aby v mešitách bylo kázáno i německy. Tak kdo se tedy komu přizpůsobuje …?

Reklama