Reklama
 
Blog | Petr Behenský

Jak se šetří „po česku“

Sto milionů korun ročně! Na tolik přijde spotřeba elektrického proudu pro neustálý provoz 230-ti eskalátorů pražského metra. To je hodně, hodně peněz, a proto se také Dopravní podnik hlavního města Prahy snaží šetřit. Šetření je sice chvályhodné, ale mělo by probíhat trochu jiným způsobem. Namísto dávno nutné modernizace eskalátorů jde totiž „úsporný režim“ Dopravního podniku na úkor cestujících.

Eskalátory s přerušovaným provozem jsou ve vyspělých zemích už po desetiletí naprostou samozřejmostí. Pomocí fotobuňky nebo sešlápnutím nástupní desky se pojízdné schodiště spustí jen v případě skutečné potřeby, jinak zůstává v úsporném klidu. U pražského metra je tomu jinak – eskalátory běží v době provozu metra (cca. 20 hodin denně) nepřetržitě! Dopravní podnik tedy šetří tak, že o víkendech a v pracovní dny po 19 hodině polovinu eskalátorů odstavuje zcela mimo provoz. Ty ostatní ovšem běží nonstop vesele dál, přestože jsou intervaly metra třeba i deset minut. A cestující? Ti musejí v době mimo dopravní špičku obcházet různé východy nebo prostě šlapat pěšky.
Není těžké si stopnout, kolik času potřebuje člověk na výstup ze stanice – v průměru 90 vteřin, ale nikdy déle, než 2 minuty. Také při vstupu do metra není ve večerních hodinách žádnou výjimkou, že eskalátor běží pět i více minut zcela zbytečně. Možná by se mohlo na první pohled zdát, že těch pár minut žádné velké úspory nepřinese, ale v přepočtu na celý rok a množství eskalátorů vychází něco jiného: 30.000.000,00 Kč!
Při zohlednění výše potřebných nákladů na modernizaci to tak znamená návratnost investice za pouhé čtyři roky …

Nejsem líný se informovat u jednoho z výrobců a dodavatelů eskalátorů o technických možnostech, průměrné spotřebě a nákladech na dodatečnou úpravu. Pak si sedám k počítači a posílám mail na Dopravní podnik, oddělení Podněty veřejnosti. Zajímá mne, proč nemají eskalátory přerušovaný provoz. Odpověď je rychlá a jednoduchá:
Momentálně DP, a.s. žádnou vymožeností ohledně spuštění pohyblivých schodů při nástupu nedisponuje. Vaším námětem se budeme dále zabývat s příslušnými útvary…"
Vymožeností? Takový výraz může být v Evropě 21. století myšlen snad jen ironicky. Cožpak nemáme žádný přehled o tom, co a jak úspěšně funguje v sousedních zemích celé desítky let? Nemáme odborníky, technické poradce, ekonomy?
Přiznávám, moje výpočty nejsou dostatečně odborné a vycházejí jen z průměrných hodnot a zaokrouhlených čísel, ale samotná skutečnost, že v jiných zemích jsou instalovány výhradně eskalátory s přerušovaným provozem, by měla být minimálně podnětem k zamyšlení. Beru si tedy tužku a papír, abych se laickou cestou dopracoval k nějakým konkrétnějším číslům. Výsledek pak zasílám opětovně na Dopravní podnik a pro jistotu také předsedovi Výboru dopravy na pražském Magistrátu.
DP registroval můj podnět pod č.j. 306 a předseda Výboru dopravy HMP přislíbil, že tento podnět prověří. Tak snad uvidíme.

Roční náklady na spotřebu elektřiny: 100,74 milionu Kč
Průměrná spotřeba jednoho eskalátoru: 12 kw/h
Cena za 1 kw: 5,- Kč
Počet eskalátorů: 230
Doba provozu: 20 hodin denně

Reklama

Celkové úspory při přerušovaném provozu: 30 milionů Kč ročně
Počet eskalátorů pro výstup z metra: 115
Průměrný interval metra: 4 minuty
Doba na výstup cestujících: 2 minuty
Doba přerušeného provozu: 2 minuty (50% z 20-ti hodin denně)
Úspory: 25 milionů Kč ročně
Počet eskalátorů pro vstup do metra: 115
Doba přerušeného provozu: cca. 10%
Úspory: 5 milionů Kč

Návratnost investice: cca. 4 roky
Náklady na celkovou modernizaci: 115 milionů Kč
Průměrná cena za úpravu jednoho eskalátoru: 500.000,- Kč
Počet eskalátorů: 230

Výpočet návratnosti investice nezohledňuje nárůst cen za elektřinu, daleko vyšší spotřebu eskalátorů ruské výroby, ale ani vyšší náklady na jejich úpravu / výměnu.